Skotero - Is een elektrische step verboden? Zo ja, welke?